top of page
263498851_175369341431881_2462791682700242580_n.jpg

Planlagte parringer

Kun oppdrettere som står på NMASK sin oppdretterliste og følger de regler som til en hver tid gjelder både i NMASK og NKK kan annonsere kull på nettsiden.

Kull planlegges gjerne langt frem i tid, og en må ta forbehold om at ikke all helsetesting er gjennomført ved annonsering.


Oppdretter plikter å opplyse om hvilke undersøkelser som mangler, resultat må da stå som "pending".

 

Det tas dermed forbehold om at kull som planlegges ikke nødvendigvis blir noe av, dersom helseundersøkelser ikke er tilfredsstillende og parring derfor ikke gjennomføres.

bottom of page