top of page

Om NMASK

Vedtektene

NMASK har til formål å sikre avl av rase slik at den utvikler seg i riktig retning i henhold til rasestandard, bruksområde og rasens helse.

I bunnen for våre avlskriterier og - anbefalinger ligger NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Avlskriteriet må og være innfridd for at vi skal formidle oppdrettere på NMASKs sider.

 

Norsk Miniature American Shepherd Klubb (NMASK) er registeret med eget org.nr: 915652387

Styret

Avlsutvalget

I avlsutvalget sitter også Turid Wæhre og Maiken Wien Myhrer.

bottom of page