top of page

Avl og oppdrett

Alle oppdrettere skal drive avl på en måte som fremmer rasen, med mål om rasetypiske hunder med god mentalitet og helse. 

Krav for registrering i NKK:

 • ECVO-øyelysning, Skal ikke være eldre enn 1 år på parringstidspunkt.

 

Avlsanbefalinger fra klubben utover NKK sine krav og retningslinjer:

 • Kjent HD/AD-status*

 • DNA -test. Denne skal minimum inneholde CDPA, CDDY with IVDD risk**, samt tester tilsvarende de som til en hver tid finnes i “Combination Australian Shepherd and Miniature American Shepherd” hos Laboklin. Per 25.09.23 inneholder pakken følgende tester:

  • Brachyuria (stumpy tail)

  • Collie eye anomaly (CEA)

  • Degenerative myelopathy (DM exon 2)

  • Hereditary cataract  (HSF4)

  • MDR1-gene variant (MDR1)

  • Neuronal ceroid lipofuscinosis  (NCL) 

  • Progressive retinal atrophy  (prcd-PRA)

  • Neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL)

  • Hyperurikosuria (HUU/SLC)

DNA-test kreves ikke dersom hunden kan dokumenteres som «clear by parentage», gjelder ett ledd bakover.

 • Affiserte eller bærere av alle sykdommer som fremkommer ved øyelysing, HD/AD-røntgen eller DNA-test, skal brukes med forsiktighet og i samråd med veterinær samt etterfølges så langt de er beskrevet i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. 

 • Avlsdyr som utvikler epilepsi eller symptomer på NAD skal tas ut av avl. Får et avlsdyr avkom med symptomer skal det rådføres med avlskomiteen før videre avl.

 • Paring av merle x merle og NBT x NBT er ikke tillatt.

 • Innavlsgraden skal ikke overstige 6,25%.

 • Hannhunder med testikkelmangel, eller som er behandlet for dette, skal ikke benyttes i avl.

 • Hannhunder kan maksimalt få 4 kull i løpet av et kalenderår i Norge. Dersom tispen går tom eller det kommer to eller færre valper i et kull, telles ikke denne parringen. Om det ønskes flere parringer skal dette godkjennes av avlsrådet først.
   

*Krav om kjent AD-status faller bort for voksne og importerte hunder som allerede er HD-røntget og hvor ikke AD-røntgen er tatt samtidig.

** Det anbefales å bruke to testede foreldredyr i avl. Dersom en av partene ikke har kjent status på CDPA og CDDY with IVDD risk, feks har status N/CDDY eller CDDY/CDDY (det samme gjelder CDPA) kan parringen likevel gjennomføres dersom den andre parten er testet fri (N/N). Da vil en hindre innskrenking av en allerede liten og sårbar genpool, og samtidig hindre at avkom arver CDDY fra begge foreldre og utelukker dermed at individer får status CDDY/CDDY

 

Utover dette følges Norsk Kennel Klubb sine etiske grunnregler for avl & oppdrett.

Avlsretningslinjer og krav for oppdrettere ble vedtatt på styremøte 07.02.2022.

Fra xxx gjelder avlsretningslinjer for promotering av valpekull og hannhunder via NMASK

Ved spørsmål, ta kontakt med leder for avlsrådet

 Ønsker du at din hund blir en NMASK godkjent avlshannhund og promoteres på vår nettside?

 

Avlskriterier for avlshannhunder godkjent av NMASK:

 • Oppfylle klubbens krav for avl samt øyelysingskrav i NKK før parring

 • Offisielt resultat fra utstilling eller mentaltest

 

NMASK Avlshannhund er et kvalitetsstempel som viser at hunden tilfredsstiller de kravene NMASK har satt til avlshunder. Hundeeier må selv søke om å få sin hund godkjent, dette gjør man ved å sende en mail med opplysninger og eventuelle vedlegg til nmask.avlsrådet@gmail.com 

 

Ønsker du å stå på NMASK sin oppdretterliste?

For å stå på klubbens oppdretterrliste er man nødt til å være medlem av NMASK. Det koster 100 kr årlig å stå på oppdretterlisten. 

Dersom du ønsker å stå på oppdretterlisten sendes en mail til avlsrådet, samtidig som kr 100 over føres til kontonr 4290.50.90040 merket «Oppdretterliste KENNELNAVN+KENNELINNEHAVER"

Ønsker du å promotere kull gjennom NMASK?

For å få ditt kull / valp inn på denne siden, vennligst fyll ut skjema du finner her.

 

Norsk Miniature American Shepherd Klubb har ikke ansvar for opplysninger gitt av de forskjellige oppdretterne.


 
Som valpekjøper bør du alltid sjekke om kullene er godkjente av NMASK!

Oppdretterliste

Takk for innsendingen din!

bottom of page