top of page

Nyttig info ved kjøp av valp

117840580_3083657881683945_6583967632034739722_n.jpg
113999585_3010611312321936_2963806496711

Norsk Miniature American Shepherd Klubb har utarbeidet en enkel valpekjøperguide som inkluderer noen av de viktige tingene vi ber våre valpekjøpere være oppmerksom på. Guiden er selvsagt ikke komplett, men tar for seg en del minstekrav du som valpekjøper bør kunne stille til din oppdretter. Ved å ha disse punktene i bakhodet,  kan unngå noen fallgruver på veien. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss i styret så vil vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan i prosessen.

 

Kjøpe valp?                                                                           

Ingen kan garantere at valpen din ikke vil bli syk eller få helseproblemer. Likevel er det mye du som valpekjøper kan gjøre for å øke oddsene i din og valpens favør. Det begynner med ditt valg av oppdretter. Dette er en guide til hvordan du kan finne rasens dedikerte og ansvarlige oppdrettere, de som forplikter seg til å følge de etiske retningslinjene til Norsk Kennel Klub (NKK) og Norsk Miniature American Shepherd Klubb (NMASK).

 

Minstekravet

Minstekrav for at et valpekull skal kunne registreres av kennelklubben (NKK) er at begge foreldredyrene er registrert i NKK eller annet register som NKK anerkjenner. I tillegg må begge hundene være ID-merket.

 

For Miniature American Shepherd er det også innført krav om kjent øyelysningsstatus ved registrering av valper i NKK. Øyelysningen må være foretatt senest 12 måneder før paring. Norskregistrerte hunder skal øyelyses i Norge og resultat registreres inn på ECVO-skjema i Dogweb av autorisert øyelyser som har utført undersøkelsen. Dette går automatisk og resultatene blir lagt direkte inn i NKK av øyelyser.

 

Ekstrakrav

NKK har sine etiske retningslinjer. Brudd på disse kan føre til at kullet ikke kan registreres. NMASK har også tilleggskriterier når det gjelder helseundersøkelser for å få promotere kull gjennom klubben. Det er  krav om kjent status for albueleddsdysplasi (AD), hofteleddsdysplasi (HD) og DNA-testing av avlsdyrene. Oppdrettere som promoterer kull gjennom NMASK har forpliktet seg til å følge disse kriteriene.

 

Registrering er viktig

Alle renrasede hunder som lever i Norge bør registreres i NKK. Selv om du ikke skal stille hunden på utstilling er NKK-registreringen et nyttig verktøy for raseklubben når vi skal prøve å forvalte og lære mest mulig om rasen, og jobbe sammen med Miniature American Shepherd-klubbene i utlandet.

 

Hvorfor er ikke hunden registrert?

Det kan være mange grunner til at foreldredyrene eller valpen ikke er registrert, og de vanligste årsakene kan for eksempel være:

 • Foreldrene er for nært beslektet

 • Foreldrene oppfyller ikke helsekravene til rasen, eller

 • Oppdretter ikke har gjennomført nødvendig helsetesting på foreldredyr

 • Avlsdyrene er for unge

 • Avlsdyrene er for gamle

 • Tispen hatt for mange kull

 • Foreldrene har avlsforbud av andre årsaker 

 • Oppretter er utestengt fra NKK

 

Registrering er viktig for å vite at du ikke har en «offisiell» Miniature American Shepherd. For alt du vet kan det være en blandingshund med helt andre foreldredyr enn det du har fått oppgitt. 

 

Ditt ansvar også

Som valpekjøper har også DU et stort ansvar for å ikke støtte opp om oppdrettere som driver uansvarlig, uetisk eller ulovlig avl. Vet du det offisielle stamtavlenavnet på foreldredyrene kan du selv sjekke om de er testet i henhold til klubbens avlskriterier. Merk at ikke alle resultater nødvendigvis ligger inne i DogWeb. Dette kan for eksempel gjelde resultat på DNA-test, eller dersom røntging eller øyelysing er gjort i utlandet. Oppdretter bør enkelt kunne fremvise dokumentasjon på dette på forespørsel.

 

Dersom valpen ikke er registrert når du overtar den kan det i værste fall være at den rett og slett ikke kan registreres. Oppdretter bør overlate registreringsbeviset til deg som valpekjøper når du henter valpen, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Dersom valpen ikke er registrert i DogWeb på hentetidspunktet bør du stille spørsmål om hvorfor.

 

Prisen på en Miniature American Shepherd-valp kan også variere. Dersom prisen på valp fra en oppdretter avviker mye fra de andre, bør du kunne stille spørsmål om hva som gjør at denne prisen er satt. Er en høyere pris satt fordi oppdretter for eksempel kan vise til svært gode resultater på utstillinger og konkurranser, eller fordi oppdretter prioriterer ekstra undersøkelser som PAT-test og øyelysing av valpene? Eller er prisen lav fordi valpen har avvikende utseende, svekket helse eller mangler registrering? 

 

Reservasjon, håndpenger og depositum

Det er helt greit å sette seg på liste til kullet, men det anbefales ikke å betale noe form for depositum eller håndpenger før kullet er født. Ihht NKK’s anbefalinger bør ikke denne sum overstige 15% av total kjøpesum.

Det er også viktig å forsikre seg om hva som skjer med depositum/håndpenger dersom noe skjer med kullet/valpene.- Faller dette fra eller vil det bli ført tilbake til betaler? Slike avtaler er veldig greit å ha stadfestet i en depositum/håndpenger-kontrakt for sikkerhet til både valpekjøper samt oppdretter.

 

Papirene skal være klare

Ved hentingen av valpen din ved tidligst 8 ukers alder skal du minimum få med følgende:

 • Skriftlig kjøpekontrakt. Det anbefales at NKK sin standard kjøpskontrakt brukes. Noen oppdrettere har også egne tilleggskontrakter, og man bør sette seg inn i hva denne omfatter og hva avtalen man signerer på innebærer. Dette kan dette dreie seg om oppdretters rett til å bruke hunden i avl ,tilbakekjøp dersom kjøper ikke lenger kan ha hunden, mulighet til tilbakekjøp før avliving etc.

 • Ved kjøp av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser skal du som kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene i den skriftlige kjøpekontrakten feks avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold etc. Dine forpliktelser når det gjelder punktene nevnt i forrige setning bør også gjenspeiles i prisen du betaler for den.

 • Dokumentasjon på ID-merking og registreringsnummer i NKK.

 • Generell veterinærattest som gjort så nært opp mot levering som mulig, men aldri eldre enn to uker gammel.

 • Veterinærattest på at valpen er vaksinert etter gjeldene anbefalinger. Forsikre deg også om at valpen er behandlet mot invollsparasitter. Obs: Mange oppdrettere gjør dette hjemme hos seg, og derfor vil en ikke alltid kunne se informasjon om dette i veterinærattesten.

 • Valpefôr av samme merket som den har fått frem til levering, for å lette overgangen til eventuelt nytt fôr.

 • Seriøse oppdrettere vil også levere en valpeperm med informasjon som er nyttig for deg som ny eier av en Miniature American Shepherd. 

 

Spør!

 • Som valpekjøper bør du kunne forvente at oppdretteren kjenner til valpens foreldre og besteforeldre og hvilke egenskaper som ligger i linjene. Ha likevel i bakhodet at Miniature American Shepherd fortsatt er en ung rase, og en må kunne regne med at informasjon om ledd bakover kan være begrenset på grunn av import av avlsdyr eller sperm fra utlandet.

 • Hva skjer med valpen din hvis du plutselig blir syk eller familieforhold gjør det umulig å ha hunden? Seriøse oppdrettere vil normalt være der for valpen dersom livskriser inntreffer i ditt liv, og hjelpe deg og hunden til gode løsninger for alle.

 

Møt foreldrene

 • Enhver valp har to foreldre. Det er de som har aller mest innflytelse på hvordan akkurat din valp blir. Hvis begge foreldrene lever hos oppdretteren bør du kunne møte begge to og danne deg et bilde av hvem de er. Merk at det i noen tilfeller ikker er mulig å treffe hannhunden, enten fordi han bor et helt annet sted, eller det er brukt inseminasjon av sperm.

 • Oppdretteren må kunne fortelle om hvorfor akkurat denne hannhunden ble valgt til akkurat denne tispen. Du bør kunne få informasjon både om foreldredyrenes gode og mindre gode egenskaper.

 • De aller fleste oppdrettere lar valpekjøpere komme å hilse på kullet når valpene har blitt 3-4 uker, og i alle fall før overlevering. 

 

Hvordan har hundene det?

 • Det er viktig å besøke og se hvordan oppdretteren har hund for å kunne danne seg et bilde av dennes forhold til sine dyr. 

 • Har hundene god nok plass? 

 • Får de nok stimuli? 

 • Har oppdretteren tid til hver enkelt av hundene? 

 • Hvordan er pelsen, og ser hundene ut til å ha gode liv?

 • Er hundene veltilpasset, kvikke og aktive som en Miniature American Shepherd skal være? Husk; en Miniature American Shepherd kan være reservert, men den skal ikke være redd og sky.

 

Valpetåke

 • Mange har kjent på den berusende følelsen av lykke og valpetåke som gjør at vi ikke alltid tenker like klart når vi skal si ja eller nei til dette fantastiske lille dyret som snart skal bli kjempestort og fylle livene våre med innhold og glede.

 • Gjør jobben din i forkant for å sikre deg om at nettopp din valp får det beste utgangspunktet for et langt og lykkelig liv.

 • Lykke til!​​

 

Takk til Irsk Ulvehunsklubb Norges for lov til å bruke og omformulere deler av deres valpekjøperguide tilpasset vår rase! 

 

Under finner du linker til aktuelle sider og dokumenter som kan hjelpe deg i prosessen:

NKKs etiske retningslinjer for avl finner du her.

NKKs oversikt over raser med registreringsrestriksjoner finner du her:

NMASKs kriterier for avl finner du her.

FCI´s offisielle rasestandard finner du her.

Eksempel NKK salgskontakt.

Eksempel stamtavle

Eksempel eierbevis

bottom of page