top of page

Helse & Sykdommer

MAS er generelt en frisk rase, og ikke spesielt utsatt for rasetypiske sykdommer. Noen sykdommer som kan forekomme på rasen og som raseklubben er oppmerksomme på er:

  • Hofteleddsdysplasi

  • Albueleddsdysplasi

  • Øyesykdommer som CEA, CRD, Colobom, PRA og feilstilte øyehår. 

  • MDR1

  • CDDY og risiko for IVDD

  • CDPA

  • NAD

 

Dette er sykdommer som kan overvåkes og kartlegges med helseundersøkelser. Oppdrettere som ønsker å formidle kull gjennom klubben plikter å gjennomføre disse undersøkelsene, slik at status hos avlsdyr er kjent. For de fleste av de genetiske sykdommene man kan teste for, kreves det at avkommet arver et recessivt gen fra hver av foreldrene for at det skal bli affisert. En hund kan også være "bærer" av en sykdom, dersom den har kun ett kopi av genet. Da vil hunden ikke bli syk, men man bør ta forholdsregler ved bruk av dyret i avl.

 

CDDY og CDPA er to relativt nye sykdommer det har kommet tester på, og vi håper at flest mulig vil teste sine dyr slik at vi får en oversikt over forekomsten i rasen. CDDY nedarves både dominant for prematur degenerasjon av mellomvirvelskiver og økt risiko for prolaps (IVDD), og semi-dominant for høyde. CDPA nedarvet dominant. 

Mer utfyllende informasjon om rasens helse finnes på MASCUSA (Miniature American Shepherd Club USA):

http://mascusa.org/breed/health. 

Nevroaksonal Dystrofi (NAD)

Den nevrologiske «tilstanden» på MAS har vært forsket på ved Purdue University i USA. De fant at symptomene skyldes en recessiv nedarvbar sykdom kalt Nevroaksonal dystrofi –  forkortet NAD.
Per dags dato kan man teste for NAD via Purdue, Laboklin og EVG -eurovetgene.Les mer om NAD og hvordan du kan teste din hund her.

bottom of page