top of page

Helse & Sykdommer

MAS er generelt en frisk rase, og ikke spesielt utsatt for rasetypiske sykdommer. Noen sykdommer som kan forekomme på rasen og som raseklubben er oppmerksomme på er:

 • Hofteleddsdysplasi

 • Albueleddsdysplasi

 • Øyesykdommer som CEA, CRD, Colobom, PRA og feilstilte øyehår. 

 • MDR1

 • CDDY og risiko for IVDD

 • CDPA

 

Dette er sykdommer som kan overvåkes og kartlegges med helseundersøkelser. Oppdrettere som ønsker å formidle kull gjennom klubben plikter å gjennomføre disse undersøkelsene, slik at status hos avlsdyr er kjent (kullformidling under arbeid). For de fleste av de genetiske sykdommene man kan teste for, kreves det at avkommet arver et recessivt gen fra hver av foreldrene for at det skal bli affisert. En hund kan også være "bærer" av en sykdom, dersom den har kun ett kopi av genet. Da vil hunden ikke bli syk, men man bør ta forholdsregler ved bruk av dyret i avl.

 

CDDY og CDPA er to relativt nye sykdommer det har kommet tester på, og vi håper at flest mulig vil teste sine dyr slik at vi får en oversikt over forekomsten i rasen. CDDY nedarves både dominant for prematur degenerasjon av mellomvirvelskiver og økt risiko for prolaps (IVDD), og semi-dominant for høyde. CDPA nedarvet dominant. 

Mer utfyllende informasjon om rasens helse finnes på MASCUSA (Miniature American Shepherd Club USA):

http://mascusa.org/breed/health. 

 

Ukjent nevrologisk sykdom

Det har de siste årene dukket opp symptomer på det som ser ut som en ukjent nevrologisk sykdom hos MAS. Obduksjoner av hunder som har vist symptomer som nevnt nedenfor har vist lesjoner (unormalt vev, som følge av sykdom eller traume) både i cerebrum (storhjernen) og cerebellum (lillehjernen). 

Symptomene kan være synlig fra 1 års alder, men kan også komme tidligere eller senere.

 

Tidlige tegn på sykdommen er:

 • Koordinasjonsproblemer.

 • Passgang

  • Det skal legges ved at noen hunder passer av natur, fordi det er ikke så krevende som vanlig gange. Det alene betyr ikke at hunden er rammet.

De utvikler gjerne også flere symptomer, som:

 • Stiv gange, gjerne i bakbeina. Kan ses på slitasje på toppen av klørne eller slitt pels på toppen av potene.

  • Vanskeligheter med å gå opp og ned trapper.

  • Hoppe opp i sofa kan være vanskelig, da bena “faller sammen” under kroppen.

  • Krummet rygg under gange, blir gradvis verre.

 • Muskeltap i ett eller begge bakben.

 • Symptomene kan minne om skjelving som ved cerebellar hypoplasi, men som øker med tiden.

 • Nakkebevegelser blir begrenset og holdning unormal. Kan også ha vanskeligheter med å holde hodet rolig. 

 • Flere individer har hatt intens blodig diaré eller lignende som tilsier gastrointestinale problemer, og har da fått diagnosen “autoimmun” sykdom.

 • På senere stadier kan inkontinens og respirasjonssvikt forekomme.

 

Det er fortsatt mye uavklart om denne sykdommen, og vi står uten navn og muligheter for genetisk testing, og behandling som kan bremse sykdomsforløpet. Det mistenkes likevel at sykdommen er arvelig betinget. Det har per dags dato ikke vært gjennomført studier på sykdommen.

 

Dersom du har en hund som viser noen av disse symptomene og mistenker at den kan være rammet, ønsker vi i NMASK at du tar kontakt med oss. Det er viktig at vi får så mye informasjon om denne tilstanden som mulig, da kan vi bidra til å danne et bilde av hyppighet og utbredelse i Norden samt opprette kontakt med andre som kan ha nytte av informasjonen. Har du spørsmål som valpekjøper, MAS-eier eller oppdretter, ta kontakt og vi vil hjelpe så godt det er mulig.

bottom of page