Helse & Sykdommer

MAS er generelt en veldig frisk rase, og ikke spesielt utsatt for rasetypiske sykdommer. Men noe forekommer på rasen, selv om det i antall er få. Noen sykdommer som kan forekomme på rasen og som raseklubben er oppmerksomme på er:

 

-Hofteleddsdysplasi

-Albueleddsdysplasi (lite utbredt på rasen, men forekommer)

-Patellalukasjon (lite utbredt på rasen, men forekommer. Ikke vanlig å teste for med mindre hunden utredes ved mistanke)

-Øyesykdommer som CEA, CRD, Colobom, PRA og feilstilte øyehår. 

-MDR1

-CDDY

-IVVD

 

Dette er sykdommer som kan overvåkes og kartlegges med helseundersøkelser. Oppdrettere på NMASK sin oppdretterliste plikter å gjennomføre flere av disse, slik at status hos avlsdyr er kjent. 

Mer utfyllende informasjon om rasens helse finnes på MASCUSA (Miniature American Shepherd Club USA).

 

Link

http://mascusa.org/breed/health

 

Ukjent nevrologisk sykdom

Det har de siste årene dukket opp symptomer på det som ser ut som en ukjent nevrologisk sykdom hos MAS.

Symptomene kan være synlig fra 1 års alder, men kan også komme tidligere eller senere.

 

Tidlige tegn på sykdommen er:

 • Koordinasjonsproblemer.

 • Passgang

  • Det skal legges ved at noen hunder passer av natur, fordi det er ikke så krevende som vanlig gange. Det alene betyr ikke at hunden er rammet.

De utvikler gjerne også flere symptomer, som:

 • Stiv gange, gjerne i bakbeina. Kan ses på slitasje på toppen av klørne eller slitt pels på toppen av potene.

  • Vanskeligheter med å gå opp og ned trapper.

  • Hoppe opp i sofa kan være vanskelig, da bena “faller sammen” under kroppen.

  • Krummet rygg under gange, blir gradvis verre.

 • Muskeltap i ett eller begge bakben.

 • Symptomene kan minne om skjelving som ved cerebellar hypoplasi, men som øker med tiden.

 • Nakkebevegelser blir begrenset og holdning unormal. Kan også ha vanskeligheter med å holde hodet rolig. 

 • Flere individer har hatt intens blodig diaré eller lignende som tilsier gastrointestinale problemer, og har da fått diagnosen “autoimmun” sykdom.

 • På senere stadier kan inkontinens forekomme, samt respirasjonssvikt.

 

Vi ønsker å understreke at det kan være flere faktorer som spiller inn. Pr. d.d. er vi uten navn og muligheter for genetisk testing, og behandling som kan bremse sykdomsforløpet.

 

Om noen har en hund som viser noen av disse symptomene eller at du mistenker at de kan være rammet. Ønsker vi i NMASK at dere tar kontakt med oss. Det er viktig at vi får så mye informasjon om denne tilstanden som mulig, slik at vi kan danne et bilde av hyppighet og utbredelse i Norden. Det er fortsatt mye uklart omkring denne tilstanden, og det forskes fortsatt på den. Har du spørsmål om dette, som valpekjøper, MAS-eier eller oppdretter, ta kontakt og vi vil hjelpe så godt det er mulig.