top of page

Helse & Sykdommer

Nevroaksonal Dystrofi (NAD)

 

Bakgrunn

Den nevrologiske «tilstanden» på MAS har vært forsket på ved Purdue University i USA og University of Bern, Sveits. Det er funnet at tilstanden skyldes en recessiv nedarvbar sykdom kalt Nevroaksonal dystrofi –  forkortet NAD. Purdue og Laboklin har nå kommet med en DNA-test, noe som er en veldig god nyhet for alle MAS-eiere.

Laboklin og Purdue er begge leverandører for NAD DNA test. 

Testing er mest aktuelt for oppdrettere som ønsker å avle på Miniature American Shepherd eller eiere som mistenker sykdom hos sin hund, og ikke nødvendigvis like hensiktsmessig for hunder som ikke skal gå i avl eller som ikke viser symptomer. Symptomene er likevel viktige å kjenne til for alle som har rasen.

NAD finnes hos flere raser. Per nå er det bare Laboklin og Purdue som har en DNA-test for NAD hos Miniature American Shepherd. En test utarbeidet for en annen rase vil ikke gi korrekt resultat. 

Ved testing hos LABOKLIN er det viktig å velge NAD test under Miniature American Shepdherd, en annen NAD test vil vise feil.

Nedarving

NAD har autosomal recessiv nedarving. Dette betyr at for å få et affisert individ så må begge foreldre være bærere eller affiserte (ha en eller to kopier av genet). En bærer kan altså parres med en fri og det vil ikke komme syke avkom. Det vil være 50% sannsynlighet for at avkommet er bærer av sykdommen. Alle slike avkom må derfor testes før de selv brukes i avl. Individer som er bærere er like symptomfrie som de som er helt fri, og derfor er det viktig å teste alle individer som skal gå videre i avl. Vi vet at vi har bærere av denne sykdommen i den norske MAS-populasjonen. 

Les mer om hva NKK sier om tolking av DNA-svar her.

Les mer om nedarving av recessive gener hos Store Norske Leksikon her.


Symptomer 

Hvilket område av hjernen og/eller ryggmargen som er berørt, vil gi variasjon i symptomer, hvilke kombinasjoner av disse som viser seg når i forløpet. Nevrodegenerative sykdommer som denne vil gjerne starte med få og diffuse plager, noe som gjør sykdommen vanskelig å diagnostisere. Symptomene viser seg ofte i 2-4 års alder (noen før, noen etter). Utfordringen har derfor vært at affiserte individer allerede kan ha gått i avl før symptomer oppstår og sykdom avdekkes. Så langt er følgende symptomer observert:
 

 • Halthet/stivhet i bakbein, kan ses på slitasje på toppen av klørne eller slitt pels på toppen av potene

 • Ukoordinerte bevegelser 

 • Passgang. (Det skal legges ved at noen hunder passer av natur, fordi det er ikke så krevende som vanlig gange. Det alene gir ikke mistanke om at hunden er affisert).

 • Snubler ofte

 • Skjelvinger i hode- og nakkeområdet

 • Vanskelig med å gå eller hoppe trapper

 • Inkontinens/problemer med urinveier/tarm

 • Laryngittslammelse (strupekatarr/lammelse)

 • Mental treghet
   

Dessverre finnes det ingen behandling for affiserte individ. Dette resulterer i at individene ofte må avlives i ung alder grunnet forverring av symptomer som spesielt viser seg i at hundene etter hvert mister evnen til å gå.

Hvordan teste hos laboklin? 

https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/miniature-american-shepherd/

Ønsker du SWAB velger du at labogen sender deg en gratis swab-pakke. Ønsker du blodprøve følg instruksene fra laboklin. 

Hvordan teste hos purdue? 

For oss i Norge er det enkleste å sende spyttprøver på en swab til laboratoriet. Disse test-swabene må man stå for selv. Man kan høre med sin lokale dyrlege om de har, evt. bruke medisinske q-tips. Mer info i link nedenfor. 

Dersom du er relativt stødig i Engelsk kan du gå direkte til hjemmesiden til laboratoriet for videre info: https://vet.purdue.edu/addl/tests/fees.php?id=489
 

Info om swab-test: https://vet.purdue.edu/addl/files/documents/Cheek%20Swab%20Submission%20Protocol.pdf 

Selv om vi her har prøvd å lage en oppskrift så er det alltid det som står på Purdue sine sider som gjelder. Evt. oppdateringer kan ta tid før kommer hit. Anbefaler deg derfor om du ikke er stødig i engelsk å be om hjelp av noen du kjenner.


Detaljert info om hvordan du sender prøver:
(Alt av papirer skal sendes sammen med testen)
 

 1. Skriv ut og fyll ut dette skjemaet:  https://vet.purdue.edu/addl/files/documents/Canine%20Genetics%20Submission%20Form%20-%20Individual.pdf?fbclid=IwAR0ME1O25ooqqVnHUGzWuHtDRa073F4bqM5GURRo4ffNHE8llhmQKVJvR6M
  For hvert individ du skal teste må du fylle ut et eget skjema. Dersom du skal teste et helt kull kan du bruke dette: https://vet.purdue.edu/addl/files/documents/Canine%20Genetics%20Submission%20Form%20-%20Litter.pdf 

 2. Testen må betales på forhånd via denne siden: https://secure.touchnet.com/C21261_ustores/web/store_main.jsp?STOREID=11&SINGLESTORE=true&fbclid=IwAR1uXm3CsRTL4ak_ilg3h3bM9X5oGXpgaYHEAS6yOQVv1n8E2ZnWQBorL8k
  Kvittering av dette må legges ved pakken.

 3. Vi fra Norge må legge ved info til tollen i USA. Skriv ut, fyll ut info og legg ved pakken på side 2 og 3 i dette skjemaet:
  https://vet.purdue.edu/addl/files/documents/USDA%20Guidelines%20for%20Importation%2011022.pdf?fbclid=IwAR1GaebyP0_V-iopMXgxF6Pm5auEc9UcGYFQKWKzVksIatp286dLOntTGXU 

 4. Send pakken til denne adressen:
  ADDL – Canine Genetic Tests
  406 S. University Street
  West Lafayette, IN 47907

 5. Når du kommer til ditt postkontor så vil du få en fortollingsblankett som skal fylles ut og være utenpå pakken. Du kan skrive «swab tests» som innhold på det. 

 6. Du vil få resultatene på din e-post. 

 

Info om resultater og nedarving utarbeidet av Purdue: https://vet.purdue.edu/addl/files/documents/%20Neuroaxonal%20Dystrophy%20Result%20Interpretation.pdf 

NB: Det har vært en del spørsmål rundt Purdue sin testmetode. Det har forekommet pause i testing grunnet mistanke om feil resultater og behov for retesting og kvalitetskontroll. Per nå ser det ut til at testing går som planlagt med sikre resultater. Vi har derfor grunn til å tro at testmetoden er trygg og testresultatene er valide. 

Per dags dato så er det ingen krav til at testen må tas hos veterinær for å verifisere hundens ID med microchip. Frem til dette blir gjort så er testen bare en sterk oppfordring til alle, og ingen krav. For å kunne innføre dette som et krav for avl så må testen utføres og sendes inn av veterinær så sikkerheten er der for korrekt hund opp mot korrekt test. Vi i avlsrådet håper og forsøker å jobbe mot å kunne ordne en slik verifisering så vi med sikkerhet kan innføre dette kravet.

Publiseringsdato: 28.11.23

Siste endring: 28.11.23

Skrevet av: Avlsrådet

bottom of page