top of page

Oppdrettere i Norge

Under finner du liste over oppdrettere i Norge ut i fra lokasjon på våres langstrakte land.

Om du er oppdretter ønsker å komme på denne siden, se lengst ned på siden.

Vestfold & Telemark

Kennel Tellami

Breeders Team - MAS

standard_fylker.png

Avlskriterier

Retningslinjer for avl og oppdrett.

 

Foreldrehunder:

- ECVO - øyelysning ( Skal ikke være eldre en 1. år fra parringstidspunkt og registreres i NKK. )

-Må ha fylt 18 måneder før de brukes i avl

-Skal ha rasetypisk gemytt uten redsler

-Tispe som skal pares for sitt første kull må være under 5 år gammel, tisper eldre enn 8 år skal ikke brukes i avl

-Tisper skal ha 1 år pause om tispen har hatt kull på to påfølgende løpetider

-Tispe eller hannhund som mangler 2 pre-molarer eller flere, anbefales ikke brukt i avl. Hvis hunden likevel skal brukes, må den kun pares med avlsdyr som har ett komplett tannsett.

- Avlsdyr som utvikler epilepsi, symptomer på ukjent "tilstand" skal tas ut av avl. Nære slektninger som foreldrene, kullsøsken, skal også tas ut av avl.

- Hofter og albuer: Kjent HD-status. 

- Kjent DNA panel

- Være fri for arvelige øyensykdommer. Øyenlysningsattest kan ikke være eldre enn 1 år før paring.

- Paring av merle x merle skal ikke skje, disse hundene vil ikke bli godkjent og skal ikke brukes i avl

- Paring av søsken, mor/sønn eller far/datter e.l. godkjennes ikke.

- Innavlsgraden skal ikke overstige 6,25%

- Hannhunder med testikkelmangel, eller som er behandlet for dette, skal ikke benyttes i avl

 


Utover dette følges Norsk Kennel Klubb sine etiske grunnregler for avl & oppdrett
Ved spørsmål, ta kontakt med leder for avlsrådet.


 

Ønsker du at din hund blir en NMASK godkjent avlshund?


NMASK Avlshund er et kvalitetsstempel som viser at hunden tilfredsstiller de kravene NMASK har satt til avlshunder. (Hundeeier må selv søke om å få sin hund godkjent, dette gjør man ved å sende en mail med opplysninger og eventuelle vedlegg til post@nmask.no.)


- Hunden må være registrert i Norsk Kennel Klubb og være ID-merket.


Helse

- Øyelysningattest (ECVO) ikke eldre enn 1 år uten anmerkninger

- HD-røntgen med status A og B. 

- DNA-test, med resultat uten anmerkning.


Utstilling

- Minimum 2 x Very Good UK/AK for to forskjellige dommere. Juniorklasse teller ikke.

- Utstillingskriteriene skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt.

- Målebrev fra utstillingene skal legges ved søknad.

 

Avlskriterier for avlshunder og godkjente parringer av NMASK

(Samme prosedyre med søkeprosessen som Avlshund)

- Parringens innavlprosent skal ikke overstige 6,25 %

- Gjenparring med samme hannhund kan tillates når forrige kull var på under 2 valper og ved evaluering.Avkoms gransking


Hannhunder

Når hannhund har fått 20 avkom, får hunden ikke flere godkjente parringer inntil 50 prosent av avkommene er HD-røntget, og min. 5 avkom har vist til premieringer på utstilling. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før hannhund eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene. Avkoms resultater fra utstillinger i utlandet vil kunne tas i betraktning.
En hannhund kan normalt ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5 prosent av nålevende generasjon.

 

Tisper

Ei avlstispe kan ikke få sitt 3. kull godkjent før min. 50 prosent av valpene i de to foregående kullene er røntget. Avlsrådet skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før tispa eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene.

 

 

Ønsker du stå på vår oppdretterliste?

 

Du må være medlem av Norsk Miniature American Shepherd Klubb for å stå på vår liste. Du må også oppfylle avlskriteriene (se lenger opp) til NMASK for å stå på oppdretterlisten og NMASK står fritt til å fjerne oppdrettere fra listen om det avviker fra retningslinjene.


Norsk Miniature American Shepherd Klubb har ikke ansvar for opplysninger gitt av de forskjellige oppdretterne.
 
Du bør alltid sjekke selv med valpeformidlerne om kullene er godkjente av NMASK.

Oppdretterliste

Takk for innsendingen din!

bottom of page